RING OSS - 011-323 29 81

Stambyte Norrköping

RING OSS - 011-323 29 81

Stambyte

Stambyte i Norrköping är vår expertis. Anlita oss för stambyte i Norrköping.

Har ni en fastighet med behov av stambyte i Norrköping? Vi tar på oss uppdrag inför stambyte i Norrköping och övriga Östergötland när det gäller rivning och håltagning. Vi utför förarbetet så att ni sedan smidigt kan utföra ert stambyte i Norrköping. 

Rör och ledningar har en begränsad livslängd. Med tiden behöver de bytas ut för att minimera risken för vattenskador med sprickor i rör eller igentäppta rör. Gör ni ett stambyte i Norrköping i er fastighet eller ert hus kommer ni inte bara få säkrare rör utan också förbättrad funktion där vatten och avlopp rinner lättare.

Rivning vid stambyte

Under ett stambyte i Norrköping måste badrummet rivas ut och renoveras enligt gällande byggregler och standard på material och inredning. Vi ser till att ni får en ordentligt utför rivning vid stambyte. 

7 steg – Så går stambyte till:

  1. Vi gör en gemensam syn av arbetsplatsen och kommer överens om stambytet.
  2. Vi börjar riva badrum och eventuellt kök.
  3. Vi gör nya installationer i väggar och golv.
  4. Schakt sätts igen och golv gjuts.
  5. Nya tätskikt appliceras, och därefter sätts kakel och klinker.
  6. Slutligen monteras ny inredning och nytt sanitetsporslin.
  7. Badrummet slutbesiktigas.

Håller tidsramarna för stambyte

Vi har valt att samla all kompetens som vi behöver inom vår egen personalstyrka. Det medför att vi kan hålla en hög leveranssäkerhet. Vår personal engagerar sig i våra uppdrag till 100% och finns alltid tillgänglig för att slutföra vår rivning och håltagning vid stambyte i Norrköping enligt överrenskommelse. 

Kontakta oss för rivning och håltagning vid stambyte i Norrköping och övriga Östergötland!