RING OSS - 011-323 29 81

Stambyte Norrköping

RING OSS - 011-323 29 81

Asbestsanering

Vi utför håltagning och rivning vid stambyte i Norrköping. Vi utför också asbestsanering.

Är er fastighet i behov av asbestsanering? Då kan vi hjälpa er!

Vårt företag har behörighet att utföra både asbestsanering och inventering av asbest. Eftersom vi i vårt företag erbjuder tjänster som rivning och håltagning vid stambyte i Norrköping har vi erfarenhet av att stöta på asbest. 

Kontakta oss, vi hjälper er med hela processen – från tillståndsansökan till att arbetet är slutfört!

Asbestsanering i Norrköping

Asbest består av fibrer som virvlar upp i luften med dammet vid rivningar. Asbest är förbjudet att använda i dag vid en nybyggnation. Dessvärre var det ett vanligt byggmaterial fram till början på 1980-talet. Det innebär att asbest finns kvar i många äldre byggnader, ofta dolt under nyrenoverade ytskikt. 

Här kan asbest förekomma:

  • I eternitplattor eller i asbesttak.
  • Invändiga byggelement som brandskydd i tak och väggar.
  • Installationer som VVS och värmepannor.
  • I mattlim, isoleringsmaterial, kakelfix och fog under golvbeläggningar och bakom golv och klinker.

Säkerhet under asbestsanering

Vår personal är alla utbildade i att utföra asbestsanering. Vi vidtar alltid största möjliga säkerhetsåtgärder:

  • Vi avskärmar arbetsplatsen för att förhindra spridning av asbestfibrer till omkringliggande lokaler.
  • Vi har utvecklat ett system som innebära att vi skapar ett undertryck i lokalen där saneringsarbetet pågår.
  • Samtliga i personalen bär skyddsutrustning och passerar en sluss varje gång de lämnar arbetsplatsen. 
  • Säkerheten står i fokus under hela processen.

Asbest är cancerframkallande då asbestfibrerna lätt kan fastna i lungorna. När ni anlitar oss för asbestsanering kan ni lita på att vi har högsta möjliga säkerhetstänk. 

Kan snabbt påbörja asbestsanering

Om ni misstänker att det förekommer asbest, tar vi prover innan vi påbörjar vårt arbete. Visar provsvaret att det förekommer asbest skickar vi in en anmälan till arbetsmiljöverket. Efter 48 timmar kan vi starta er asbestsanering.