RING OSS - 011-323 29 81

Stambyte Norrköping

RING OSS - 011-323 29 81

Stambyte Norrköping

Utför rivning och håltagning vid stambyte

Kontakta oss

Stambyte

Är det dags för stambyte i Norrköping? Vi på Nårsab AB har lång erfarenhet i branschen och kunnig personal. Anlita oss för rivning och håltagning vid stambyte – vi tar oss an uppdrag från hela Östergötland.

Rivning

Vi utför även rivning av bostäder och lokaler både vid renoveringar och stambyte i Norrköping. Anlita oss för rivning av alltifrån badrum och kök till fasader, mellanväggar, tak och golv. Vi tar på oss både stora och små uppdrag.

Håltagning

Hos oss får ni även hjälp med håltagning i Norrköping – oavsett om det gäller en renovering eller vid samband med ett stambyte i Norrköping. Vi utför håltagning, betongsågning, kärnborrning och diamanthåltagning.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Stambyte Norrköping

Kontakta oss för stambyte i Norrköping. Vi har lång erfarenhet i branschen och erbjuder hög kvalitet på stambyte Norrköping.

Behöver ni hjälp med rivning i Norrköping? Vi utför rivning av alltifrån badrum och kök till fasader, mellanväggar, tak och golv i alla typer av material – oavsett om det gäller en renovering eller ett stambyte i Norrköping. Vi tar även på oss uppdrag för rivning av altaner, balkong, garage eller hela hus.

Vårt företag, Nårab AB, utför rivning och håltagning vid stambyte i Norrköping och övriga Östergötland. Vi tar på oss uppdrag från både företag, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner. 

Rivning för stambyte

Gör ni ett stambyte i Norrköping i er fastighet eller ert hus kommer ni inte bara få säkrare rör utan också förbättrad funktion där vatten och avlopp rinner lättare. Rör och ledningar har en begränsad livslängd. Med tiden behöver de bytas ut för att minimera risken för vattenskador med sprickor i rör eller igentäppta rör. 

Kontakta oss för rivning och håltagning vid stambyte i Norrköping!

Under ett stambyte i Norrköping måste badrummet rivas ut och renoveras enligt gällande byggregler och standard på material och inredning. Vi ser till att ni får en rivning inför ert stambyte i Norrköping som är väl utfört, håller tidsramarna och stör grannar så lite som möjligt.

7 steg till stambyte:

 1. Vi gör en gemensam syn av arbetsplatsen och kommer överens om stambytet.
 2. Vi börjar riva badrum och eventuellt kök.
 3. Vi gör nya installationer i väggar och golv.
 4. Schakt sätts igen och golv gjuts.
 5. Nya tätskikt appliceras, och därefter sätts kakel och klinker.
 6. Slutligen monteras ny inredning och nytt sanitetsporslin.
 7. Badrummet slutbesiktigas.

Helhetslösning av rivning

Om ni behöver hjälp med en rivning i Norrköping skräddarsyr vi arbetet efter era önskemål. Vi utför rivning i samband med renovering, ombyggnad, vid en skada och stambyte i Norrköping. Vi river på ett säkert sätt och ser till att behålla byggnadens och lokalens stomme för om- eller tillbyggnad.

Vi har en stor maskinpark med olika redskap och verktyg. Vi använder rivningsrobotar, handsågar och kapmaskiner. Rivningsmaterialet sorteras sedan för att kunna återanvändas, återvinnas eller deponeras på ett tryggt och säkert sätt. 

Med vår långa erfarenhet kan vi erbjuda effektiva lösningar och hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vi kan även utföra så kallad selektiv rivning i Norrköping där vi varsamt demontera det som ska bort från det berörda rummet och särskiljer olika material. 

Håltagning i Norrköping

Av oss får ni hjälp med håltagning, betongsågning, kärnborrning och diamanthåltagning i de flesta byggnadsmaterial. Vi har modern utrustning och en kunnig, erfaren samt ansvarsfull personal. Det är vår garanti för ett professionellt utfört arbete.

Vi hjälper er med håltagning vid olika former av renoveringsarbeten men också inför stambyte i Norrköping.

Av oss får ni hjälp med:

 • Betongborrning
 • Golvsågning
 • Spårsågning
 • Väggsågning

Håller tidsramarna för stambyte

Vi har valt att samla all kompetens som vi behöver inom vår egen personalstyrka. Det medför att vi kan hålla en hög leveranssäkerhet. Vår personal engagerar sig i våra uppdrag till hundra procent och finns alltid tillgänglig för att slutföra rivning vid stambyte i Norrköping enligt överrenskommelse. 

Åtgärder för att minska störningar

En rivning går sällan obemärkt förbi, oavsett om rivningen sker i samband med en renovering eller ett stambyte i Norrköping. Vårt företag ser dock till att vidta alla de åtgärder som vi kan för att underlätta för våra kunders bostad eller lokal men också för era grannar.

Det här gör vi:

 • Vi spärrar av området där rivningen sker och använder dammfångare för att minimera spridningen av damm.
 • Vi anpassar oss för att minska störningar som buller så mycket som möjligt. 
 • Rivningsmassorna sorteras på plats och placeras i byggsäckar eller containers. Senast dagen efter avslutat arbete, hämtar vi behållarna av den anlitade miljöentreprenören. 

Riktar oss till olika kunder

Vi utför rivning åt byggrelaterade företag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar – oavsett om det gäller stambyte i Norrköping eller en renovering. Passa på att utnyttja möjligheten till rot-avdrag.

Asbestsanering i Norrköping

Asbest består av fibrer som virvlar upp i luften med dammet vid rivningar. Asbest är förbjudet att använda i dag vid en nybyggnation. Dessvärre var det ett vanligt byggmaterial fram till början på 1980-talet. Det innebär att asbest finns kvar i många äldre byggnader, ofta dolt under nyrenoverade ytskikt. 

Här kan asbest förekomma:

 • Eternit/ asbesttak
 • Invändiga byggelement som brandskydd i tak och väggar.
 • Installationer som VVS och värmepannor.
 • I mattlim, isoleringsmaterial, kakelfix och fog under golvbeläggningar och bakom golv och klinker.

Säkerhet under asbestsanering

Vår personal är alla utbildade i att utföra asbestsanering. Vi vidtar alltid största möjliga säkerhetsåtgärder:

 • Vi avskärmar arbetsplatsen för att förhindra spridning av asbestfibrer till omkrinliggande lokaler.
 • Vi har utvecklat ett system som innebära att vi skapar ett undertryck i lokalen där saneringsarbetet pågår.
 • Samtliga i personalen bär skyddsutrustning och passerar en sluss varje gång de lämnar arbetsplatsen. 
 • Säkerheten står i fokus under hela processen.

Asbest är cancerframkallande då asbestfibrerna lätt kan fastna i lungorna. När ni anlitar oss för asbestsanering kan ni lita på att vi har högsta möjliga säkerhetstänk. 

Kan snabbt påbörja asbestsanering

Om ni misstänker att det förekommer asbest tar vi prover innan vi påbörjar vårt arbete. Visar provsvaret att det förekommer asbest skickar vi in en anmälan till arbetsmiljöverket. Efter 48 timmar kan vi starta er asbestsanering.